www.thegioinghenghiep.vn là một mạng xã hội mới lá nơi chia sẻ, gia lưu của tất cả mọi người: cơ hội việc làm, chia sẻ video, hỉnh ảnh, blog, forum, game....